Všeobecné obchodní podmínky

Pro naše odběratele - obchodníky

(obchodní podmínky pro E-shop naleztene v sekci E-shopu)

Firma Rico Art s. r. o. se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 (dále jen prodávající) deklaruje základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto katalogu. Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné. Jde o následující:
Poskytujeme tyto finanční slevy (platné od 1.1.2009):

Sleva za platbu

Podmínkou pro slevu za platbu je dodržení minimálního odběru

 

 • 2 % za platbu v hotovosti nebo dobírkou

Sleva za odběr

Podmínky pro slevu za množstevní odběr je platba v hotovosti nebo převodem v termínu splatnosti.

 • 1 % nákup nad Kč 10.000,00 bez DPH
 • 2 % nákup nad Kč 20.000,00 bez DPH
 • 3 % nákup nad Kč 30.000,00 bez DPH
 • 4 % nákup nad Kč 40.000,00 bez DPH
 • 5 % nákup nad Kč 50.000,00 bez DPH
 • 6 % nákup nad Kč 60.000,00 bez DPH
 • 7 % nákup nad Kč 70.000,00 bez DPH
 • 8 % nákup nad Kč 80.000,00 bez DPH
 • 9 % nákup nad Kč 90.000,00 bez DPH
 • 10 % nákup nad Kč 100.000,00 bez DPH

Obě tyto slevy se nasčítávají, pokud jsou dodrženy podmínky platné pro obě slevy.

 • Ceny v katalogu jsou vždy uvedeny bez DPH (20 %)
 • Ceny se rozumějí ze skladu dodavatele v Žamberku v případě, že objednávka nedosahuje minimální výše, jinak v rámci servisu zákazníkům zboží doručíme na naše náklady dle jejich požadavků. K ceně zásilky se připočítává dopravné dle platných tarifů kurýrních služeb pokud není dodržen minimální odběr.
 • Minimální výše velkoobchodní objednávky je 3000,- Kč bez DPH
 • Platba je možná v hotovosti našemu OZ při objednání zboží nebo rozvozci při dodání zboží naší společnností. Dále dobírkou - při dodání zboží PPL a v případě, že má zákazník povolenu možnost převodem, pak dle dohodnuté Obchodní smlouvy v termínu splatnosti na bankovní účty naší společnosti. V tomto případě prosím o uvádění v.s. na platební příkazy, aby docházelo ke správnému připárování plateb.
 • Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplné úhrady faktury.
 • Pokud se zákazník dostane do prodlení s platbou a následně objedná zboží, prodávající si vyhrazuje právo vykrýt jeho objednávku až v okamžiku úplného zaplacení částky, která je po datu splatnosti. Uhrazení musí být průkazné – tzn. platba v hotovosti nebo připsání částky na účet dodavatele.
 • Pokud si zákazník objednal zboží, které nebylo dodávkou vykryto, zboží se dodatečně nezasílá a je nutno jej objednat znovu, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 • Objednávky se přijímají prostřednictvím e-mailu, faxem, poštou, případně telefonicky.
 • Usnadnění celého procesu objednávání a zejména vyššího uživatelského komfortu dosáhnete využitím našeho Katalogu pro obchodníky na www.ricoart.cz. Podrobné informace, jak postupovat při objednávání přes katalog najdete na našich webových stránkách.
 • V případě objednání zboží přes katalog je dodavatelem poskytnuta sleva v hodnotě 1 % z celkové částky na objednávce (bez DPH).
 • V případě telefonické objednávky mějte prosím vždy připraven seznam Vámi objednávaných položek s výše uvedenými náležitostmi (kód, název, množství). V případě, že připravený seznam čítá více než 15 položek, volte prosím raději jinou vhodnější formu objednávky (e-shop, e-mail, fax, pošta). Podstatně tím urychlíte vyřízení Vaší objednávky a snížíte riziko chyb, ke kterým dochází zejména při telefonickém objednávání velkého množství položek.

Společnost Rico Art s. r. o. se zavazuje dodat zboží do 5 prac. dnů od obdržení objednávky, pokud budou ze strany odběratele splněny následující podmínky:

 • náležitosti objednávky budou úplné
 • závazky po splatnosti uhrazené
 • objednávka se v našich záznamových médiích objeví do 12 hodin.

Společnost Rico Art s. r. o. dále poskytuje svým odběratelům tyto slevy:

 • při odběru zboží v hodnotě vyšší než 3000,- Kč (bez DPH) neseme náklady na dopravné nebo poštovné

Reklamace na dodané zboží přijímáme do 72 hodin od doručení na telefonním čísle: +420 739 249 242 (v pracovní dny od 8:00 - 16:00 hod.).

 

© Copyright Ricoart 2011 | Admin | Code by hofmanovi.net

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop